Biblioteka oferuje:

- literature piękną dla dzieci, młodzież y i dorosłych

- literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy

- materialy regionalne

- lektury szkolne

- czasopisma i gazety

- bezpłatny dostęp do Internetu


Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową:

- spotkania autorskie

- konkursy: czytelnicze, literackie, plastyczne

- pasowanie na czytelnika

- lekcje biblioteczne

- wystawy książek i innych dokumentów

- oraz różnego rodzaju imprezy biblioteczne i cykliczne spotkania okolicznościowe

 

 

„Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni”

Osobom chorym,niepełnosprawnym, ktore nie moga dotrzec do naszych bibliotek 

proponujemy książkę na telefon (81) 50 31 252

którą postaramy się dostarczyć do domu.