Miejsce pamięci - mogiła w Radawcu Dużym

Informator jest wynikiem prac, jakie prowadził dwuosobowy zespół uczniów z Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim, w ramach rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży.               

Tegoroczne zadanie projektowe związane było z miejscami pamięci w lokalnych miejscowościach. Zadaniem uczniów było znalezienie i opisanie obiektu związanego z ważnym wydarzeniem historycznym. Pomysł o stworzeniu informatora wziął się stąd, iż istnieje niewiele materiałów zawierających informacje o historii mogiły w Radawcu Dużym.

Zespół uczniowski: Agnieszka Drózd, Adrian Kuzioła