Laureaci prasowo-czytelniczego konkursu wiedzy piłkarskiej Polska gola!

 8 czerwca 2012 wyłoniono laureatów konkursu wiedzy piłkarskiej „Polska gola!” zorganizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.

Nasze biblioteki zgromadziły 19 kuponów konkursowych. Wśród nagrodzonych znalazło się 4 czytelników z naszych bibliotek:


Angelika Klimek

Andrzej Birski

Kamil Skórski

Piotr Woć


Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy !!!


Regulamin konkursu

"Bohaterowie Janusza Korczaka na mojej ilustracji"

 

Konkurs organizuje Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica, pod patronatem wójta Gminy Konopnica, pana Mirosława Żydka. Patronat medialny sprawuje „Echo Konopnicy”, informator gminny Gminy Konopnica.

§1

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Konopnica , zainteresowanych życiem i twórczością Janusza Korczaka. Celem konkursu jest popularyzacja postaci oraz zwrócenie uwagi  na jego wkład w rozwój teorii wychowawczych.

§2

W ramach konkursu uczestnicy mają za zadanie wykonać ilustracje do wybranej książki Janusza Korczaka dowolną techniką plastyczną.

§3

Konkurs rozpocznie się 1 marca 2012 roku i potrwa do 10 maja 2012 roku.

§4

Prace konkursowe zaopatrzone w metryczkę (w załączniku) należy osobiście dostarczyć  do siedziby BPGK do dnia 10 maja  2012r lub nadesłać na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127, 21-030 Motycz, z dopiskiem „konkurs korczakowski”

§5

Wyłonienie laureatów nagród odbędzie się 15 maja 2012 roku.

§6

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych

Uczniowie klas 0 – III

Uczniowie klas IV – VI

§7

Wręczenie nagród nastąpi podczas gminnej imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 3 czerwca 2012 roku.  Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  m.in. nagrody książkowe.

§8

Dane osób biorących udział w konkursie nie zostaną wykorzystanie do jakichkolwiek innych celów niż prowadzenie konkursu.

§9

Udział w konkursie jest jednoznaczny w akceptacją Regulaminu.Do kontaktu

BPG Konopnica

Kozubszczyzna 127

21-030 Motycz

Tel. 81 503 12 52

 

 

Laureaci konkursu

"Ossendowski"

 

30 grudnia 2011 roku odbyło się losowanie nagród w prasowo-czytelniczym konkursie wiedzy o Ferdynandzie Ossendowskim, zorganizowanym przez WBP im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy współudziale Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie. Do naszej biblioteki wpłynęło 17 kuponów konkursowych.

Na liście laureatów znalazła się nasza czytelniczka

Dorota Szczepańska.

 

Gratulujemy zarówno jej, jak i pozostałym zwycięzcom

Laureaci konkursu

„Nasz Miłosz”

30 czerwca 2011 roku – w setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza – odbyło się losowanie nagród w konkursie prasowo-czytelniczym „Nasz Miłosz”, zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy współudziale Redakcji "Kuriera Lubelskiego". Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica oraz jej filie także wzięły udział w konkursie i wysłały 15 prac konkursowych. Wśród laureatów konkursu znalazła się nasza czytelniczka – Katarzyna Putowska

 

Wszystkim zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy !!!

 

600-lecie bitwy pod Grunwaldem


W związku z obchodami 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica wraz z filiami zaprosiła swoich czytelników do udziału w  prasowo-czytelniczym konkursie wiedzy "600-lecie Bitwy pod Grunwaldem" zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, przy współudzale Narodowego Banku Polskiego  Oddział Okręgowy w Lublinie, "Kuriera Lubelskiego" i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  Zarząd Okręgu w Lublinie.

15 lipca 2010 roku odbyo sie losowanie nagród w konkursie. Nasze biblioteki wysłały 21 kuponów konkursowych, z czego 8 uczestników zostało nagrodzonych:

Birski Andrzej

Opałka Tomasz

Oziębło Andrzej

Putowska Katarzyna

Szczepańska Dorota

Wilczyńska Magdalena

Żydek Magdalena


Wszystkim zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

Prasowo-czytelniczy konkurs wiedzy

"Chopinowskie inspiracje"


 

W związku z obchodami Roku Fryderyka Chopina Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica zachęcała swoich czytelników do brania udziału w konkursie prasowo-czytelniczym „Chopinowskie inspiracje” zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy  współudziale „Dziennika Wschodniego”.

Losowanie nagród odbyło się 23 kwietnia – podczas obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w siedzibie WBP w Lublinie. Spośród 27 kuponów wypełnionych przez czytelników naszych bibliotek nagrodzono Michała Putowskiego.

 

Zarówno naszemu czytelnikowi, jak i innym zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy !!!