Filia w Zemborzycach Tereszyńskich


Biblioteka mieści się na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zembrzycach Tereszyńskich. Działalność rozpoczęła w 1992 roku z zasobem 2877 woluminów. Pierwszą pracownicą biblioteki była pani Maria Samołyk, zaś od 1996 roku pracuje w niej pani Beata Opałka. W pierwszych latach w bibliotece odbywały się zajęcia klubowe. Młodzież oglądała filmy video, grała w ping-ponga. Biblioteka była miejscem spotkań pań z KGW. Od początku swojej działalności biblioteka aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz szkołą podstawową. Organizuje lekcje biblioteczne, konkursy, pasowania na czytelnika, rozdaje nagrody dla dzieci, które uzyskały wysokie wyniki w czytelnictwie, organizuje cykliczne spotkania okolicznościowe np. z okazji Andrzejek, Dnia Dziecka czy Dnia Kobiet.

 


 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek        7.30 - 15.30

Wtorek               7.30 - 15.30

Środa                  7.30 - 15.30

Czwartek            11.00 - 19.00

Piątek                  7.30 - 15.30  


Spotkanie andrzejkowe 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatki 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andrzejki 2013


 

 

 

 

 

 

 


 


Dzien Kobiet 2013

 

Dzień Kobiet tradycyjnie  jest okazją do spotkania pań w bibliotece w Zemborzycach Tereszyńskich. Tegoroczne święto przebiegło  w wyjątkowo sympatycznej atmosferze.  Były upominki, kwiaty, życzenia…  Świętowaliśmy  też  zbliżające się imieniny Krystyny oraz okrągłe urodziny jednej z uczestniczek.  Był również  prowizoryczny wernisaż prac  jednej z pań. Frekwencja  po raz kolejny  dopisała i chociaż biblioteka dysponuje małym, lokalem, co powoduje, że bywa ciasno, nikomu nie przeszkadzało to w miłym spędzeniu czasu.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


Spotkanie ostatkowe dla pań 2013

Karnawał  2013 szybko minął i tak jak w latach poprzednich  tłusty czwartek był okazją do zorganizowania spotkania  pań w bibliotece w Zemborzycach Tereszyńskich.  Tym razem świętowaliśmy także  urodziny jednej z pań ,  było tradycyjne  Sto lat  i laurki.   W miłej atmosferze spędziliśmy kilka godzin.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Andrzejki w bibliotece 2012

Biblioteka w Zemborzycach Tereszynskich od kilku lat z różnych okazji organizuje spotkania okolicznościowe dla pań, które lubią taką formę spędzania czasu. Tym razem spotkaliśmy się z okazji andrzejek.


  Spotkanie w bibliotece jest także okazją do korzystania ze zbiorów  biblioteki  i spędzeniu długich jesienno-zimowych wieczorów z książką, czy czasopismem, z czego czytelniczki z Zemborzyc bardzo chętnie korzystają.


 

 

 

 

 

 

 


Jesienna lekcja biblioteczna


W październku 2011 w bibliotece w Zemborzycach odbyły sie dwie lekcje biblioteczne dotyczące jesieni.  21 października w lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I, zaś 28 października 5-latki i "zerówka".


 

Więcej informacji o lekcji oraz fotografie z jej przebiegu znajduje sie Tutaj

 


Biblioteka w Zemborzycach zachęca do korzystania z literatury popularno-naukowej:

 


Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach, Karol Przybyłowicz, Janusz Przybyłowicz

Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących materiałoznawstwa. Omówiono w nim podstawy teoretyczne materiałoznawstwa, wiadomości na temat metali, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, farb, lakierów, emalii i klejów, a także obróbkę cieplną, cieplno-chemiczną i cieplno-plastyczną oraz powierzchniową. Zakres tematyczny książki pokrywa się z programem materiałoznawstwa wykładanego na uczelniach technicznych. Wiadomości są ujęte w formie pytań i odpowiedzi, co ułatwia studentom przygotowanie do egzaminów. Obecne wydanie zawiera nowy rozdział pt. Metody badań materiałów metalowych. Wprowadzono też uzupełnienia związane z postępem technicznym w dziedzinie materiałoznawstwa oraz znowelizowane normy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, metalurgicznych i inżynierii materiałowej wyższych uczelni technicznych.


Zarządzanie. Teoria i praktyka, Andrzej A. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski

Podręcznik, który oddajemy do rąk Czytelników, traktuje o organizacjach i podstawach zarządzania w gospodarce rynkowej. Książka jest wynikiem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych, badawczych i doradczych naszego zespołu. Autorzy zbierali te doświadczenia zarówno w Polsce, jak i w krajach o najwyższym poziomie zarządzania, kształcenia i doskonalenia menedżerów. Konfrontacje były niekiedy bolesne, ale może właśnie dlatego stanowiły szczególnie silny bodziec do działań na rzecz zbliżenia polskiej teorii i praktyki do procesów i struktur zarządzania przodującej części współczesnego świata. Także poprzez tę książkę, nowoczesną - jak sądzimy - pod względem treści i formy, pragniemy przyczynią się do zmniejszenia cywilizacyjnej i organizacyjnej luki, jaka dzieli nas od najlepszych, a nawet niestety i wielu średnich państw, społeczeństw, gospodarek.

Autorzy nie ograniczają swojej działalności do sfer czysto akademickich: badań i nauczania. Są bowiem nie tylko nauczycielami, ale także praktykującymi menedżerami i przedsiębiorcami, starającymi się postępować zgodnie z tym, co głoszą i uczyć tego, co sprawdza się w działaniu, w konkretnej rzeczywistości. Wielość ról społecznych i wielość spojrzeń są podstawowymi elementami ?filozofii? naszego zespołu, zespołu różnorodnego i spójnego zarazem. Specyfika nauki zarządzania polega bowiem na tym, że nie sposób jest oddzielią jej od praktyki. Specyfikę tę staraliśmy się oddać w możliwie największym stopniu pisząc ten podręcznik. Znalazło to swój wyraz w ogromnej liczbie mniej i bardziej rozbudowanych przykładów i opisów przypadków. Mają one ułatwią zrozumienie relacji pomiędzy teorią i praktyką oraz posłużyć jako materiał do zajęą dydaktycznych prowadzonych metodami aktywnymi, zmuszającymi uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów możliwie jak najbliższych rzeczywistości.


Filozofia współczesna w zarysie, Witold Mackiewicz

Książka Witolda Mackiewicza jest podręcznikiem historii filozofii, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych tzn. do końca XX wieku. Zawiera ona podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące rozwijanych w tym okresie kierunków filozoficznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli.

 

 

 

 


Podstawy bankowości, Zbigniew  Dobosiewicz

W książce omówiono historyczne kształtowanie się polskiego systemu bankowego i jego obecny kształt, przedstawiono bank jako specyficzną formę przedsiębiorstwa, jego funkcje w gospodarce, stosunki wzajemne między bankami. W części drugiej omówiono kluczowe kwestie dotyczące różnych rodzajów depozytów i kredytów. Następnie pokazano podstawowe zagadnienia polityki rozwoju banków komercyjnych.Historia  dla kandydatów na studia prawnicze, historyczne, politologiczne i socjologiczne, Chmaj Marek, Sokół Wojciech, Wrona Janusz

Książka stanowi repetytorium dla osób, które chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, w tym zwłaszcza dla maturzystów i kandydatów na studia. Zawiera kompleksowe omówienie materiału z zakresu historii Polski oraz historii powszechnej poszerzonej o najważniejsze informacje z historii starożytnej ujęte w bloki tematyczne i zagadnienia problemowe. Całość uzupełnia dołączony do książki obszerny aneks, zawierający zbiór uszeregowanych informacji z zakresu historii najnowszej (organizacje międzynarodowe, kalendaria, indeksy władców, prezydentów, premierów itd.).


Marketing. Podręcznik europejski, Kotler Philip, Gary Aarmstrong, Jon Saunders,Weronica Wong

W podręczniku omówiono: 

 • istotę i kategorie marketingu, jego rolę we współczesnym świecie, społeczną odpowiedzialność i etykę;
 • zasady podejmowania decyzji marketingowych, zachowania nabywców  indywidualnych  i instytucjonalnych, badania marketingowe i informacje rynkowe;
 • koncepcje segmentacji rynku i wyboru rynku docelowego, pozycjonowanie produktu, kształtowanie powiązań z nabywcami, kreowanie przewagi konkurencyjnej;
 • instrumenty marketingu (produkt, cena, promocja, dystrybucja) ze wskazaniem na ich istotę, właściwość, zakres oraz warunki i konsekwencje stosowania.        

Rozważania są bogato ilustrowane konkretnymi przykładami i studiami przypadków z doświadczeń przede wszystkim przedsiębiorstw europejskich.


Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger

Niniejsza antologia przedstawia z uwzględnieniem chronologii najważniejsze przejawy i zagadnienia infrastruktury komunikacyjnej mijającego stulecia. Wprowadza Czytelnika w świat współczesnych mediów.

 

 

 


Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych

Frederic S. Mishkin

Dzieło Mishkina to klasyczny przykład świetnej dydaktyki. Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych i uniwersytetów, studiów podyplomowych bankowości, słuchaczy pomaturalnych szkół bankowości, pracowników banków i instytucji finansowych.

 

 

 


Makroekonomia, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni. W nowym, zaktualizowanym wydaniu: przedstawiono w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości; opisano m.in. produkcję i popyt globalny; politykę fiskalną i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; ceny i proces dostosowań; inflację; bezrobocie, kurs walutowy i bilans płatniczy; wzrost gospodarczy; gospodarkę światową; zaprezentowano najnowszą wiedzę dotyczącą zmian zachodzących we współczesnej gospodarce (m.in. globalizację, rolę Internetu). Autorami podręcznika są wybitni uczeni i wykładowcy ekonomii, mający duże doświadczenie w doradztwie gospodarczym. Przekład na język polski jest zasługą pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej


Mikroekonomia, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch

Podręcznik ten - wykorzystywany przez większość renomowanych uczelni zachodnich - zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej ekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje: wprowadzenie, mikroekonomię, ekonomię dobrobytu.
Ekonomia rozwoju, red. naukowy Ryszard Piasecki

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą ekonomii rozwoju. Autorzy omówili: ewolucję ekonomii rozwoju; czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego; finansowanie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się; politykę monetarną w krajach rozwijających się; rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego; małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się; kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego; ekologię wobec rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się; luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

 


Biologia. Spojrzenie na życie i biosferę. Praca zbiorowa

Biologia Spojrzenie na życie i biosferęTo tom nowej serii poświęconej najważniejszym zagadnieniom dzisiejszych nauk przyrodniczych. Zawarte w nim artykuły w sposób przystępny wprowadzają w świat wyłaniający się z rozważań i odkryć biologów, a także przedstawicieli innych dziedzin wiedzy, które możemy objąć wspólną nazwą nauk o życiu

 

 


Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady

Zwięzłe, ale kompletne kompendium, pozwalające łatwo dotrzeć do informacji stanowiących podstawy chemii nieorganicznej. Książka obejmuje wszystkie ważne zagadnienia z tej dziedziny i przedstawia je w kształcie idealnie nadającym się do nauki i szybkich powtórek.

 

 

Podręcznik omawia następujące tematy:
- Atom i jego jądro
- Układ okresowy pierwiastków
- Okresowość wśród pierwiastków chemicznych
- Cząsteczki w fazach skondensowanych
- Energia sieci krystalicznej
- Rozpuszczalność substancji jonowych
- Gazy szlachetne
- Teoria pola ligandów
- Związki metaloorganiczne
- Lantan i lantanowce
- Chemia bionieorganiczna
- Obieg substancji w przyrodzie i zanieczyszczenie środowiska.


Normy żywienia człowieka. Podstawy fizjologiczne. Ziemnalński Światosław (red.)

Autorzy w nowoczesny, niezwykle profesjonalny sposób przedstawiają problematykę zapotrzebowania człowieka na poszczególne składniki pokarmowe. Omawiają polskie normy żywieniowe oraz wyjaśniają definicje i pojęcia stosowane przez Światową Organizację Zdrowia. Starannie dobrane piśmiennictwo światowe, liczne tabele i ryciny uzupełniają tekst.

 

 


Anatomia i fizjologia czlowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski 

Podręcznik ten jest kontynuacją wydań ukazujących się w poprzednich latach pod redakcją Witolda Sylwanowicza, Aleksandra Michajlika i Witolda Ramotowskiego. Obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące budowy i czynności organizmu ludzkiego. Obecne wydanie książki zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z postępem wiedzy. Wprowadzono w nim zmiany dotyczące przede wszystkim fizjologii. Gruntownie zmieniono rozdziały poświęcone krwi i gruczołom dokrewnym. Fizjologię układu trawiennego wzbogacono o omówienie regulacji hormonalnej i nerwowo-mięśniowej przewodu pokarmowego. Duża liczba rycin uatrakcyjnia materiał i ułatwia jego przyswajanie. Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół medycznych, studentów, a także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z tego tematu.


Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 1 i 2

red. naukowa Bogusław Śliwerski, Zbigniew Kwieciński
 Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Praca zbiorowa napisana przez wybitnych polskich profesorów - znawców dziedziny: Krzysztofa Rubachę, Bogusława Śliwerskiego, Zbyszka Melosika, Bogusławę Dorotę Gołębniak, Mariolę Chomczyńską-Rubachę, Janusza Surzykiewicza, Roberta Kwaśnicę oraz Mirosławę Cylkowską-Nowak. Układ i dobór treści spełniają wymagania nowoczesnego podręcznika - jest spójny i atrakcyjny. Podstawowe problemy pedagogiczne zostały przedstawione w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.

Tom 1 podręcznika:

 • wprowadza w świat podstawowych pojęć i zagadnień pedagogiki, przedstawionych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym,
 • omawia wybrane prądy i kierunki współczesnej pedagogiki,
 • zapoznaje z dziejami wychowania i oświaty w Polsce i na świecie,
 • prezentuje wybrane metody badań pedagogicznych,
 • ukazuje związek teorii pedagogicznych z praktyką,
 • zawiera bogactwo osiągnięć naukowych i doświadczeń starszego i młodszego pokolenia pedagogów w Polsce,
 • przedstawia edukację z wielu różnych perspektyw.

Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne.

Tom 2 podręcznika:

 • przedstawia współczesne teorie wychowania,
 • zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie,
 • wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia,
 • daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej,
 • inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.

Tom 2 odpowiada treściom przedmiotów: teoria wychowania, dydaktyka, pedagogika porównawcza, socjologia edukacji.

Książka przeznaczona jest dla:

 • przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego - studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych,
 • studentów pierwszych lat pedagogiki,
 • nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną,
 • prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych,
 • wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką - działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów.

Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.


Pedagogika społeczna. Czlowiek w zmieniającym się świecie.

Pod red. Tadeusza Piącha i Ireny Lepalczyk

 • podstawy teoretyczno - metodologiczne  
 • podstawowe środowiska wychowawcze
 • metody i problemy pracy społeczno - wychowawczej
 • człowiek w sytuacji zagrożenia
 • pedagogika społeczna poszukująca

 

 


Pedagogika zaburzeń zachowania, Clemens Hillenbrand

 

Książka zawiera kompendium wiedzy wprowadzającej do studiowania pedagogiki resocjalizacyjnej wraz z ćwiczeniami aktywizującymi czytelnika i sprzyjającymi dalszej edukacji zawodowej. Interesujące ćwiczenia – zadania dla czytelnika znakomicie aktywizują przyswajanie wiedzy”. Z recenzji prof. Jerzego Stochmiałka

 

 

 


Socjologia wychowania. Wybór  tekstów

Wstęp i oprac.  Halina Mielicka

Socjologia wychowania. Wybór tekstów to książka o charakterze dydaktycznym. Przeznaczona jest dla studentów pedagogiki i zawiera wypisy z tekstów, które obrazują podstawowe problemy z zakresu socjalizacji rozumianej jako internalizacja norm i wzorów zachowań związanych z wyuczeniem się przez jednostkę grona ról społecznych oraz enkulturacji rozumianej jako internalizacji obowiązujących w danym społeczeństwie systemów wartości.

 


Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Albin  Kelm

 • pedagogika opiekuńcza
 • diagnozowanie potrzeb opiekuńczo - wychowawczych
 • elementy systemu opieki nad dzieckiem
 • elementy metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej

 

 

 


Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Robert Cialdini

Książka zawiera  podstawy wiedzy o wywieraniu wpływu i manipulacji. Dzięki praktyczno teoretycznemu podejściu książka  jest przeznaczona zarówno dla dziennikarzy, psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców.

 

 

 


Motywowanie uczniów do nauki, Jere Brophy

Autor konkretnie i prosto przedstawia zasady, sposoby i strategie motywowania uczniów do nauki. Pokazuje, jak w tym celu wykorzystać zarówno motywację wewnętrzną uczniów jak i nagrody zewnętrzne. JERE BROPHY, znany w świecie profesor psychologii i edukacji, zaangażowany w wielu projektach z zakresu psychologii uczenia się i nauczania, odpowiada na pytania:

 

 

 • jak pracować nad motywacją każdego ucznia w klasie, nad nabywaniem przez niego zaufania do siebie jako uczącego się,
 • jak dostosowywać strategie motywacyjne do różnic indywidualnych i grupowych oraz przypadków „trudnych”,
 • jak sytuować je w planowaniu lekcji, aranżacji grup i przestrzeni, dobieraniu stylu nauczania i oceniania.

Książka jest adresowana do studentów pedagogiki, kierunków nauczycielskich, nauczycieli-praktyków, a także do zaangażowanych w proces nauczania rodziców uczniów. Systematyzując wiedzę na temat motywacji może być traktowana jako praktyczny przewodnik po strategiach motywacyjnych.


 

Sekty. Manipulacja Psychologiczna, Jean - Marie Abgrall

Niniejsza książka została napisana przez psychiatrę, kryminologa, członka powołanej w 1996 roku przez premiera Francji Międzyministerialnej Komisji zajmującej się monitorowaniem działalności sekt. Autor poznał szczegółowo stosowane przez sekty mechanizmy werbowania, uzależniania i wykorzystywania swoich członków. Jako psychiatra uważnie przygląda się metodom psychologicznej manipulacji, temu jakie patologie indywidualne i grupowe powodują, na koniec omawia skuteczne sposoby terapii ofiar.

 


Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Janusz Skodlarski, Rafał  Matera

Praca skierowana do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i historii, a także dla nauczycieli szkół średnich i kandydatów na studia oraz osób zainteresowanych historią gospodarczą. Książka przedstawia czynniki determinujące powstanie gospodarki światowej i jej dalszy rozwój od starożytności do czasów współczesnych